top of page

Llengües 

ANGLÈS

Des de P-3 fins a 4t d’ESO.

Trinity.png
Foto infantil.jpg

Educació Infantil 

Es realitzen 2 hores a la setmana d'anglès oral i lúdic amb professorat especialitzat. Les classes es desenvolupen a partir de dinàmiques motivadores, estimulants i pedagògiques. 

Educació Primària 

Foto Primaria.jpg

Cicle inicial: 3 hores setmanals.

Cicle mitjà: 4 hores setmanals, una de les quals anomenem “songs and games”, amb un tractament lúdic i divertit de la llengua.

Cicle superior: 4 hores setmanals (una d’elles “songs and games”), més l’hora d’educació artística, on la llengua vehicular és l’anglès. També tenim una hora setmanal de ciències naturals en anglès: Science

Educació Secundària

Fotos eso.jpg

3 hores setmanals que marca el currículum més variables.

La nostra voluntat és que els nostres alumnes tinguin un alt nivell d’anglès i que els sigui un idioma familiar, per això volem impartir, progressivament, cada cop més matèries en aquesta llengua.

L’escola és centre oficial examinador dels exàmens del Trinity College London. 

Francès

Des de 5è fins a 4t d’ESO.

 Tractat com a segona llengua estrangera a diferents cicles:

  • 5è i 6è: comencem amb una hora setmanal a les classes que anomenem “vitamine et plus”.

  • 1r i 2n d’ESO: també una hora setmanal, però ja amb classes desdoblades.

  • 3r i 4t d’ESO: com a matèries optatives, per aquells alumnes que ja volen adquirir un nivell alt amb possibilitat d’accedir a títols oficials per al curs vinent.

El nostre objectiu és que els nostres alumnes, no només utilitzin la llengua, sinó que visquin la cultura francesa i la gaudeixin coneixent el seu cinema, la seva música...

frances.jpg
bottom of page