top of page
Foto Primaria.jpg

Educació Primària

Els objectius que ens marquem en aquesta etapa són els següents: 

 

 • Estimular hàbits d'integració

 • Que els nens i nenes tinguin una bona estructuració en les diferents formes d’expressió (oral i escrita), tant en català com es castellà i, encara que en menor mesura, també en anglès i francès

 • Assolir una maduració ètica, lúdica i estètica en les seves decisions.

 • Que sàpiguen escollir les seves aficions  esportives i artístiques.

 • Estimular hàbits d'integració social, de convivència grupal, de solidaritat, de cooperació i de conservació del medi ambient.

 • Desenvolupar la creativitat dels nostres alumnes.

 • Treballar habilitats i competències pròpies del segle XXI com el treball per projectes o les competències tecnològiques.

 • Optar per una vida saludable amb la pràctica d’esports i una alimentació sana (l’escola participa cada anys en el projecte la fruita a l’escola). A més, cada any, té lloc una revisió mèdica per a tot l’alumnat.

 

Entre les activitats habituals destaquem:

 

 • Apadrinament lector. On es treballa per aconseguir que la lectura sigui un plaer per a l'alumne i es promou la solidaritat en treballar amb nens i nenes més petits, explicant-los contes i fent de “professor”

 • Els projectes interdisciplinaris: Cada cursos de l'etapa treballen un mateix tema des de diversos enfocaments.

 • Tallers de Prevenció: espais de xerrada i diàleg amb els alumnes i seguiment tutorial per evitar situacions de violència o de perills de la xarxa.

 • Setmana lúdico-esportiva a final de curs

 • Colònies escolars. 3 dies de convivència i de contacte amb la natura

 • Celebracions escolars.

 • Programes diversos: seguretat viària, riscos a internet, fruita a l’escola...

   

   

bottom of page