top of page
Fotos eso.jpg

Educació Secundària

Etapa molt important, de canvis i d’adquisició de la maduresa necessària per dirigir-se al batxillerat o a formacions professionals.

 

El treball de tot l'equip docent pretén, a més d'impartir continguts, formar joves autònoms i responsables, amb sentit d'autocrítica, que sàpiguen valorar l'esforç i la satisfacció dels bons resultats.

El currículum de l'ESO pretén  que els alumnes adquireixin totes les habilitats i competències pròpies del segle XXI. Per això combina metodologies actives amb aprenentatge en grups reduits i atenció a la individualitat.


Entre les activitats habituals destaquem:

 

 • Treball en grups reduïts en tasques tecnològiques (taller, informàtica...), així com en l’aprenentatge de la segona llengua estrangera (francès), i en altres matèries optatives.

 • Atenció individualitzada i contacte amb organismes que també prenen lloc en l’orientació dels nostres alumnes (psicòlegs, serveis socials...)

 • Orientació professional

 • Informació constant als pares mitjançant, a part de les avaluacions, de les pre-avluacions, visites...

 • Estricte control d’absències i retards

 • Presentacions orals (amb power point o prezi) a les diferents matèries, així com en la presentació del crèdit de recerca, per a potenciar les presentacions en públic, tan necessàries avui dia.

 • Atenció tutorial

 • Xerrades i conferències a càrrec de diferents entitats sobre salut i drogues, perills a la xarxa, violència de gènere...

 • Assistència a representacions teatrals (una anual)

 • Sortides lúdiques o culturals, referides al nostre currículum o als crèdits de síntesi.

 • Colònies escolars a 1r, 2n i 3r, i viatge final de curs a 4t.

 • Revisió mèdica anual.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
bottom of page