top of page
IMG_1014.jpg

Aquesta és la nostra escola 

Segons la nostra ideologia, els nostres trets d’identitat que ens defineixen són els següents:

  • L’escola, institució d’iniciativa privada, concertada pel Departament d’Ensenyament, es regeix per la Constitució i l’Estatut de Catalunya i acull les diverses maneres de pensar, essent oberta a tothom. Defensem els valors democràtics.

  • Propugnem la no-diferenciació per raó de sexe, origen social, procedència, ètnia o religió.

  • La llengua oficial de l'escola és el català. És la llengua utilitzada a l'hora de portar a terme el nostre procés de desenvolupament i aprenentatge. L’escola intenta transmetre els trets d’identitat catalans en tots els aspectes i continguts culturals i tradicionals.

  • L’escola té el compromís de fomentar en l’alumne una actitud activa, curiosa, investigadora i crítica, que mitjançant la comunicació i el treball, serà la base de la seva formació i de l’adquisició dels seus aprenentatges i coneixements.

_MG_2647.JPG
_MG_2858.JPG
_MG_2804.JPG
  • En el nostre centre la religió es presenta com un fet social, cultural i històric des d’un enfocament pluralista i respectuós amb les diverses opcions religioses.

  • Com a escola verda, fomentem el respecte al medi ambient, promovent l’educació del consum, fomentant accions com el reciclatge, la reforestació, la reutilització, etc., també donant a conèixer el nostre entorn més proper per procurar preservar-lo.

  • La línia metodològica del centre va dirigida a respectar el nivell i ritme personal de cada alumne/a, evitant d’aquesta forma tot tipus de discriminació. Ens basem en el principi d’igualtat i no-discriminació. Assumim la presencia d’alumnes amb necessitats educatives especials i intentem donar-los respostes satisfactòries.

  • L’escola promou la participació en activitats realitzades a la nostra ciutat, siguin educatives o amb un caire cultural concret. 

bottom of page